Brüel & Kjær Vibro
Brüel & Kjær
HBM na lýmec
FIXTURLASER
Climats

Laserový vibromer LaserPoint LP01

Merací systém na vyšetrovanie fyzikálnych vlastností objektov vo vonkajšom prostredí v teréne pomocou optických metód

 

Laserový vibromer LaserPoint LP01  je presný prístroj na bezkontaktné meranie vibrácií ľubovoľného povrchu. Vibromer má jednoduchú obsluhu. Stačí iba namieriť laserový lúč na meraný objekt, ktorý môže byť vzdialený do 5 metrov. Netreba žiadne optické alebo mechanické nastavenie. Výstupný signál je napäťový analógový signál, ktorý je priamo úmerný rýchlosti vibrácií meraného objektu. Signál možno zobraziť použitím osciloskopu, spektrálneho analyzátora alebo systému na zber údajov.  Laserový vibromer LaserPoint LP01 má dva rozsahy a súbor dolnopriepustných filtrov na optimalizáciu kvality výstupného signálu.

                       Laserový vibromer LaserPoint LP01  je založený na inovatívnej laserovej diódovej technológii, ktorá používa samozmiešavaciu architektúru bez externých šošoviek  a s minimálnym počtom optických komponentov. Toto zaručuje robustnosť a kompaktnosť systému, ktorý správne pracuje aj v drsnom prostredí.
  

 
 
 
Výhody  laserového vibromeru LaserPoint LP01:
  • kompaktný, robustný, testovaný v teréne
  • jednoduchá príprava a vykonanie merania
  • bez potreby zaostrovania lúča alebo úpravy povrchu
  • analógový napäťový výstupný signál
  • spoľahlivá a overená technológia
 
 
 

Špecifikácia laserového vibromeru LaserPoint LP01:
 
            Laserový vibromer LaserPoint LP01  je založený na patentovanej elektro-optickej konfigurácii. Systém sa skladá z dvoch častí – z optickej hlavy a z elektronickej jednotky, ktoré sú spojené káblom.
 
            Optická hlava obsahuje laserovú diódu so zabudovaným vysokorýchlostným fotodetektorom, akusticko-optický modulátor a červenú laserovú diódu ako pomôcku pri namierení lúču. Elektronická jednotka obsahuje demodulátor, indikátor signálu, dva voliteľné rozsahy rýchlosti a súbor dolnopriepustných filtrov na optimalizáciu kvality výstupného signálu.

Rozsah rýchlosti vibrácií
3 μm/s  -  800 mm/s
Frekvenčný rozsah vibrácií
0.01 Hz - 22 kHz
Pracovná vzdialenosť
1 cm - 5 m
Rozsah výchylky
0.04 nm (pri 20 kHz) - 120 mm (pri 1 Hz)
Optika
nastavená (bez potreby zaostrovania)
Odrazivosť povrchu
Reálny povrch
Výstup signálu
analógový úmerný rýchlosti vibrácií  a  10.7 MHz FM
Rozmery
Laserová hlava: 24 x 11.4 x 7.6 cm
Elektronická jednotka: 30 x 22 x 6 cm
Hmotnosť
Laserová hlava: 1.4 kg
Elektronická jednotka: 3.9 kg
Dolnopriepustné filtre
1,2,5,10,20 kHz
Výstupné napätie (max)
± 10 Voltov
Laser
780 nm, <15mW, Class IIIb
650 nm, <1mW, Class II
Napájanie
100  - 230 VAC pri 50/60 Hz
Teplotný rozsah
3 - 45°C
 
Laserový vibromer LaserPoint LP01  je kompatibilný so systémom PULSE. Súčasťou dodávky je kompletná montáž zariadenia, zaškolenie obsluhy v slovenskom jazyku, doprava do miesta určenia a záručný servis po dobu trvania záruky 24 mesiacov.
 

MÁTE OTÁZKY?

Ponúkame Vám možnosť poslať nám otázky, pripomienky, cenový dopyt, želania, návrhy, atď.

Aby sme Vám mohli čo najrýchlejšie vyjsť v ústrety, prosíme aby ste vyplnili Vaše kontaktné údaje. Ďakujeme.

Vaše osobné údaje budú použité iba pre účely vyriešenia vášho dopytu (účel spracovania osobných údajov klientov - predzmluvných a zmluvných vzťahov).
(viď. Politika informovanosti dotknutých osôb)