Brüel & Kjær Vibro
Brüel & Kjær
FIXTURLASER
EMS
Climats

Riešenia na kľúč pre Vašu bezpečnosť a pohodu

Spoločnosť B & K s.r.o., Bratislava je dlhodobý a spoľahlivý partner pre priemysel, dopravu, vývoj, skúšobníctvo, vedu, výskum a verejné zdravotníctvo. Ponúkame spoľahlivé riešenia aj v oblasti merania mechanických veličín, lisovacieho procesu, ako aj v oblasti termovíznej techniky.


NOVINKA

PRIEMYSELNÁ ENDOSKOPIA pre diagnostické účely